Mũi khoan từ khoét sâu 110mm hiệu Powerbor UK

Liên hệ

Mũi khoan từ khoét sâu 110mm hiệu Powerbor uk là một dạng thiết bị được thiết kế và sản xuất theo dây chuyền công nghệ Châu Âu chuyên dùng cho một mục đích khoan, khoét lỗ trên sắt thép tấm, thép dầm với chiều sâu khoét lên tới 110mm, đường kính khoét lỗ từ 12mm trở lên với 2 loại : mũi khoan từ thép gió & mũi khoan từ hợp kim....

Mũi khoan từ khoét sâu 110mm hiệu Powerbor uk ( Annular Cutter Powerbor UK 110mm ) là một dạng thiết bị được thiết kế chuyên dùng cho nhu cầu khoan, cắt lỗ trên kim loại như thép tấm, thép dầm, khả năng cắt sâu lên tới 110mm, đường kính lỗ từ 12mm trở lên được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hàng đầu Châu Âu tại Anh Quốc.

Mũi khoan từ khoét sâu 110mm được chia làm 2 loại : Mũi khoan từ thép gió & Mũi khoan từ hợp kim đều được làm từ nguyên liệu thép carbon cứng, chịu nhiệt cao, sức bên cơ học tốt, khả năng khoan cắt lỗ nhanh hơn, nhưng mũi khoan hợp kim thì đầu lưỡi cắt có gắn thêm chíp hợp kim cứng có sức chịu bền cao hơn thép gió chuyên dùng cho nhu cầu cắt trên thép không gỉ, thép cứng...

Mũi khoan từ khoét sâu 110mm là loại mũi khoan được xếp vào dạng phi tiêu chuẩn bởi nhu cầu sử dụng rất ít, khả năng máy khoan từ làm việc bị hạn chế công suất hành trình làm việc, nên khi sử dụng cần tính tới nhu cầu và khả năng làm việc của máy đang dùng.

MŨI KHOAN TỪ KHOÉT SÂU 110MM HIỆU POWERBOR UK

-Mũi khoan từ hợp kim TCT

Khoan sâu 75mm

Khoan sâu 50mm

Khoan sâu 110mm

TCT 12x75

TCT 12×50

TCT 12×110

TCT 13x75

TCT 13×50

TCT 13×110

TCT 14x75

TCT 14×50

TCT 14×110

TCT 15x75

TCT 15×50

TCT 15×110

TCT 16x75

TCT 16×50

TCT 16×110

TCT 17x75

TCT 17×50

TCT 17×110

TCT 18x75

TCT×50

TCT 18×110

TCT 19x75

TCT 19×50

TCT 19×110

TCT 20x75

TCT 20×50

TCT 20×110

TCT 21x75

TCT 21×50

TCT 21×110

TCT 22x75

TCT 22×50

TCT 22×110

TCT 23x75

TCT 23×50

TCT 23×110

TCT 24x75

TCT 24×50

TCT 24×110

TCT 25x75

TCT 25×50

TCT 25×110

TCT 26x75

TCT 26×50

TCT26×110

TCT 27x75

TCT 27×50

TCT 27×110

TCT 28x75

TCT 28×50

TCT 28×110

TCT 29x75

TCT 29×50

TCT 29×110

TCT 30x75

TCT 30×50

TCT 30×110

TCT 31x75

TCT 31×50

TCT 31×110

TCT 32x75

TCT 32×50

TCT 32×110

TCT 33x75

TCT 33×50

TCT 33×110

TCT 34x75

TCT 34×50

TCT 34×110

TCT 35x75

TCT 35×50

TCT 35×110

TCT 36x75

TCT 36×50

TCT 36×110

TCT 37x75

TCT 37×50

TCT 37×110

TCT 38x75

TCT 38×50

TCT 38×110

TCT 39x75

TCT 39×50

TCT 39×110

TCT 40x75

TCT 40×50

TCT 40×110

.....................

 

phi: 41,42,43,44,45,45,47,48,49,50,51,52…

 
TCT 100x75

TCT 100×50

TCT 100×110

- Mũi khoan từ thép gió HSS

Khoan sâu 75mm

Khoan sâu 50mm

Khoan sâu 110mm

HSS 12x75

HSS 12×50

HSS 12×110

HSS 13x75

HSS 13×50

HSS 13×110

HSS 14x75

HSS 14×50

HSS 14×110

HSS 15x75

HSS 15×50

HSS 15×110

HSS 16x75

HSS 16×50

HSS 16×110

HSS 17x75

HSS 17×50

HSS 17×110

HSS 18x75

HSS 18×50

HSS 18×110

HSS 19x75

HSS 19×50

HSS 19×110

HSS 20x75

HSS 20×50

HSS 20×110

HSS 21x75

HSS 21×50

HSS 21×110

HSS 22x75

HSS 22×50

HSS 22×110

HSS 23x75

HSS 23×50

HSS 23×110

HSS 24x75

HSS 24×50

HSS 24×110

HSS 25x75

HSS 25×50

HSS 25×110

HSS 26x75

HSS 26×50

HSS 26×110

HSS 27x75

HSS 27×50

HSS 27×110

HSS 28x75

HSS 28×50

HSS 28×110

HSS 29x75

HSS 29×50

HSS 29×110

HSS 30x75

HSS 30×50

HSS 30×110

HSS 31x75

HSS 31×50

HSS 31×110

HSS 32x75

HSS 32×50

HSS 32×110

HSS 33x75

HSS 33×50

HSS 33×110

HSS 34x75

HSS 34×50

HSS 34×110

HSS 35x75

HSS 35×50

HSS 35×110

HSS 36x75

HSS 36×50

HSS 36×110

HSS 37x75

HSS 37×50

HSS 37×110

HSS 38x75

HSS 38×50

HSS 38×110

HSS 39x75

HSS 39×50

HSS 39×110

HSS 40x75

HSS 40×50

HSS 40×110

.....................

 

phi: 41,42,43,44,45,45,47,48,49,50,51,52…

 
HSS 100x75

HSS 100×50

HSS 100×110

0 đánh giá Mũi khoan từ khoét sâu 110mm hiệu Powerbor UK0908926565
0908926565